La importancia del diseño gráfico para las empresas

El disseny gràfic és un dels aspectes més essencials de la identitat d’una empresa, ja que representa el primer punt de contacte que té el client amb el teu negoci. Una identitat corporativa original és, se’ns dubte, la millor presentació en societat.

Tot compta. Quan parlem de disseny no només ens referim al logotip de l’empresa. El web, la rotulació i la decoració de la botiga o la targeta de presentació també és important. Transmetre una imatge sòlida, potent i amb una mateixa línia gràfica ajuda a posicionar una empresa, a definir un estil de comunicació i a fidelitzar clients. Per tot això, les empreses haurien de tenir com a prioritat aconseguir una coherència en la seva identitat corporativa, determinant a l’hora de presentar els productes o els serveis al mercat.

L’objectiu global del disseny gràfic aplicat a l’empresa és el de recollir la promesa de la marca en relació amb els valors i els principis que la caracteritzen. Dissenyar no és escollir una tipografia i uns colors. Dissenyar és comunicar. És tasca del dissenyador establir un ritme narratiu, organitzar i jerarquitzar la informació, així com crear un estil que defineixi l’essència de la marca. Per a fer-ho possible és necessari que l’empresa tingui clars els següents punts:

    • Què volen comunicar?
    • Quina imatge volen transmetre?
    • Quins objectius volen assolir?

La importància del disseny gràfic per a les empreses 1

Una vegada clarificats els ítems, el dissenyador ha de buscar un estil i una forma de dirigir-se al consumidor que identifiqui  l’empresa i, alhora, l’ajudi a connectar amb el seu públic.

Projectar aquests sentiments positius no és fàcil ni fruit de la improvització. El professional ha d’investigar la marca, la seva presència al mercat i la concepció que en tenen els seus públics. Així com conèixer la competència i els comportaments que defineixen el target de la marca.

Cas pràctic

Aquests és el procés que hem seguit a l’hora de fer el disseny del nou flyer de la Fundació .CAT. Varen contactar amb nosaltres per a una campanya de bustiatge per informar a petits comerços i empreses sobre la promoció que estan duent a terme: tenir un web .cat des de només 5€. Els objectius de la campanya eren: informar de la nova promoció i aconseguir el màxim d’empreses que vulguéssin contractar un domini.cat.

A la portada veureu que hem optat per una il·lustració animada i moderna, l’estil que utilitza la Fundació en totes les seves comunicacions, per presentar els diferents packs que composen la promoció. Aquests apareixen diferenciats per colors i mides i així la gent els pugui diferenciar a l’instant.  El toc “divertit” el posa el “superheroi”, emulant un petit empresari que s’atreveix a endinsar-se en una aventura digital.

disseny-grafic-flyer

A la part del darrere, hi ha un breu formulari que les empreses, que vulguin un petit web .cat one page amb la informació bàsica del seu negoci, han d’omplir.

Flyer Fundacio .CAT 1

La importància de tenir una bona reputació corporativa

El disseny gràfic contribueix a millorar la reputació d’una empresa. Tenir una reputació positiva és vital en un moment on continua havent-hi una desconfiança generalitzada cap a les empreses i les entitats.

Una identitat corporativa sòlida i coherent ajudarà a projectar una imatge seria i potent. A grans trets, el disseny de la nostra empresa és com la portada d’un llibre amb una gran energia visual capaç d’influir en les decisions del comprador.

Des de Grafix defensem fermament el poder de la imatge com una de les millors vies per aconseguir millorar la imatge que tenen els teus clients de tu, així com per seduir possibles compradors afins amb els teus valors corporatius.

Assessorar-te amb un dissenyador professional és clau per aconseguir els objectius comercials. Amb la teva empresa, no te la juguis. Modernitza’t. Diferencia’t de la competència. Aprofita tots els beneficis que el disseny gràfic et pot aportar.